Công văn số 2928/UBND-VX V/v tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, đảm bảo thực hiện thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công văn số 2928/UBND-VX V/v tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, đảm bảo thực hiện thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng