công văn số 2152/SNN-TrT, ngày 12/10/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn " V/v tập trung cao chỉ đạo thu hoạch vụ Mùa và sản xuất cây vụ Đông năm 2017"

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

công văn số 2152/SNN-TrT, ngày 12/10/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn " V/v tập trung cao chỉ đạo thu hoạch vụ Mùa và sản xuất cây vụ Đông năm 2017"

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng