Công văn số 1239-CV/HNDT, ngày 06/07/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công văn số 1239-CV/HNDT, ngày 06/07/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng