Công văn số 1238-CV/HNDT, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn thành phố

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công văn số 1238-CV/HNDT, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn thành phố

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng