Công văn số 1225-CV/HNDT, ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Về việc chuẩn bị nội dung cho hội nghị “Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối thoại với nông dân Hải Phòng”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công văn số 1225-CV/HNDT, ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Về việc chuẩn bị nội dung cho hội nghị “Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối thoại với nông dân Hải Phòng”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng