Công văn số 1224-CV/HNDT, ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc triển khai hưởng ứng cuộc thi viết bài chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công văn số 1224-CV/HNDT, ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc triển khai hưởng ứng cuộc thi viết bài chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng