Công điện số 12/CĐ-CT, ngày 13/9/2018 của Chủ tịch UBND thành phố V/v "Tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Hải Phòng"

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công điện số 12/CĐ-CT, ngày 13/9/2018 của Chủ tịch UBND thành phố V/v "Tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Hải Phòng"

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng