Công điện số 11/CĐ-UBND, ngày 12/9/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2018

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công điện số 11/CĐ-UBND, ngày 12/9/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2018

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng