Công điện khẩn số 04/CĐ-CT, ngày 02/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công điện khẩn số 04/CĐ-CT, ngày 02/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng