Công điện khẩn số 01/CĐ-CT, ngày 23 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Hải Phòng V/v tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm độc lực cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công điện khẩn số 01/CĐ-CT, ngày 23 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Hải Phòng V/v tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm độc lực cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng