Công điện khẩn số 01/CĐ-CT, ngày 07/02/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Cúm gia cầm

01CĐ-CTUBTP_tập trung các biện pháp chống dịch Cúm gia cầm.signed]]>

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công điện khẩn số 01/CĐ-CT, ngày 07/02/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Cúm gia cầm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng