Công điện 08/CĐ-SNN, ngày 12/9/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v tập trung chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 bảo vệ lúa Mùa vụ 2017

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công điện 08/CĐ-SNN, ngày 12/9/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v tập trung chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 bảo vệ lúa Mùa vụ 2017

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng