CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU PHÁP LUẬT KỲ I – Số 5

Tìm hiểu các vấn đề cơ bản về Luật Việc làm:

– Mọi thắc mắc của bà con nông dân về chuyên mục Luật Việc làm xin gửi câu hỏi về Email: trungtamhndhp@gmail.com với tiêu đề: “Tìm hiểu pháp luật” và ghi rõ nội dung câu hỏi + thông tin gồm: họ và tên + số điện thoại .

Câu hỏi 21: Mức vay, thời hạn, lãi suất cho vay, trình tự, thủ tục vay vốn và điều kiện bảo đảm tiền vay được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 của Luật Việc làm thì Chính phủ quy định mức vay, thời hạn, lãi suất cho vay, trình tự, thủ tục vay vốn và điều kiện bảo đảm tiền vay.

Câu hỏi 22: Cho vay ưu đãi từ các nguồn tín dụng khác để hỗ trợ tạo việc làm được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 14 của Luật Việc làm thì căn cứ điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ, Nhà nước sử dụng các nguồn tín dụng khác để cho vay ưu đãi nhằm thực hiện các chính sách gián tiếp hỗ trợ tạo việc làm.

Câu hỏi 23: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5 của Luật Việc làm thì hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn quy định như sau:

  1. Căn cứ chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Nhà nước hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn.
  2. Người lao động ở khu vực nông thôn tham gia chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm được hưởng các chế độ sau đây:
  3. a) Hỗ trợ học nghề;
  4. b) Tư vấn miễn phí về chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, học nghề;
  5. c) Giới thiệu việc làm miễn phí;
  6. d) Vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại các điều 11, 12 và 13 của Luật này.

Câu hỏi 24: Hỗ trợ học nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 16 của Luật Việc làm thì người lao động ở khu vực nông thôn học nghề dưới 03 tháng hoặc trình độ nghề sơ cấp ở cơ sở đào tạo nghề được hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Câu hỏi 25: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh tạo việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 17 của Luật Việc làm thì doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh được Nhà nước hỗ trợ để phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng việc làm tại chỗ cho người lao động ở khu vực nông thôn thông qua các hoạt động sau:

  1. Vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại các điều 11, 12 và 13 của Luật này;
  2. Hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm;
  3. Miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Phạm Ngọc Thắng – Trung tâm DN&HTND sưu tầm vlbentre.vieclamvietnam.gov.vn

  • Tin mới đăng