Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát động Tết trồng cây tại huyện Kiến Thụy

Một số hình ảnh tại Lễ hưởng ứng Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019:

Lãnh đạo HND thành phố và huyện Kiến Thụy kiểm tra giống cây trồng đầu xuân

Đ/c Đỗ Đức Hòa – Chủ tịch HND thành phố tham gia trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019

Đ/c Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch HND thành phố tham gia trồng cây

Đồng chí Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, huyện Kiến Thụy kiểm tra mạ lúa của nông dân

Đồng chí Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố tham gia cuốc ruộng cùng với nông dân

]]>

  • Tin mới đăng