Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đối thoại trực tuyến phiên chuyên đề lần thứ 23 trên Cổng Thông tin điện tử thành phố

Vào 9h00 sáng nay 14/12, đồng chí Đỗ Đức Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố chủ trì Phiên đối thoại trực tuyến phiên chuyên đề trên Cổng Thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Hội Nông dân thành phố chung sức, đồng hành hỗ trợ hội viên, nông dân khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định trong đại dịch Covid-19”, nhằm thông tin, trao đổi và chia sẻ với các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đối thoại trực tuyến phiên chuyên đề lần thứ 23 trên Cổng Thông tin điện tử thành phố

Đây là Phiên đối thoại trực tuyến lần thứ 23 do Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố tổ chức, phiên đối thoại diễn ra trong thời lượng 40 phút. Trong Phiên đối thoại, đồng chí Đỗ Đức Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã trả lời 6 câu hỏi của độc giả xung quanh các chủ đề: Hỗ trợ các nguồn lực giúp hội viên phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả; những sáng kiến, hoạt động của Hội giúp tháo gỡ, đồng hành cùng bà con nông dân thành phố ổn định sản xuất vượt qua khó khăn của đại dịch Covid – 19; Công tác vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, liên kết tiêu thụ sản phẩm; giải pháp trước mắt và lâu dài để tham mưu cho lãnh đạo thành phố có chính sách phát triển khả năng sản xuất nông nghiệp nội địa Hải Phòng cũng như đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm cho người dân, điều này cũng góp phần tăng nguồn thu nhập cho nông dân, các chương trình đã và đang triển khai của Hội Nông dân thành phố…

Qua phiên đối thoại, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã trao đổi, cung cấp thông tin về những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả của Hội Nông dân thành phố trong việc chung sức, đồng hành hỗ trợ hội viên, nông dân khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định trong đại dịch COVID-19. Các cấp Hội Nông dân thành phố đã triển khai được rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả và tạo sức lan tỏa rộng đối với cộng đồng, điển hình như: việc kết nối tiêu thụ nông sản; tuyên truyền phòng chống dịch; vận động ủng hộ nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn hội viên nông dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển các mô hình kinh tế….

Các cấp Hội Nông dân thành phố đã không ngừng đổi mới các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kêu gọi nông dân tích cực tham gia các mô hình kinh tế, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất. Nhiều hoạt động được triển khai như: Tạo vốn, hỗ trợ tiếp cận, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ công tác quản lý, xây dựng thương hiệu, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; tạo điều kiện cho các hội viên, nông dân nghèo vượt khó vươn lên trong sản xuất…

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội có chuyển biến tích cực, khởi sắc rõ nét, đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực; các chỉ tiêu hàng năm cơ bản hoàn thành và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra.

Hội Nông dân các cấp thành phố ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đã khẳng định được vai trò của tổ chức Hội trong việc vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, liên kết trong sản xuất tăng thu nhập; bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa xã hội nông thôn bền vững…

Những kết quả của công tác Hội và phong trào nông dân đã góp phần phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

 

Thu Huyền – Ban Kinh tế – Xã hội, HNDTP

  • Tin mới đăng