Chủ tịch Hội Nông dân quận Dương Kinh làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách Xã hội quận Dương Kinh kiểm tra việc cho vay vốn tín dụng tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh

Sáng ngày 20/4/2023, Đoàn kiểm tra giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội quận Dương Kinh do đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân quận Dương Kinh làm trưởng đoàn làm việc với Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) phường Hưng Đạo, tham gia đoàn kiểm tra còn có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Hội đoàn thể quận có tổ TK&VV; đại diện cán bộ ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Nông dân phường báo cáo với Đoàn kiểm tra các hoạt động cho vay trên địa bàn phường trong thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến hết tháng 3 năm 2023. Đại diện lãnh đạo phường bám sát các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo các Hội nhận ủy thác phường triển khai kịp thời, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân. Tính đến 30/3/2023. Phường Hưng Đạo có 14 tổ TK&VV ở 08 tổ dân phố, giao cho 04 cấp Hội, đoàn thể phường quản lý: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên với tổng nguồn vốn trên địa bàn phường là 23.082.420.000 đồng triển khai cho vay 7 chương trình tín dụng chính sách, 473 hộ vay vốn trong đó: Hộ nghèo 02 hộ vay với số dư nợ còn 33 triệu; Hộ cận nghèo 252 hộ vay với số dư nợ 10.843 triệu đồng; Hộ thoát nghèo 34 hộ vay với số dư nợ 1.955 triệu đồng ; Học sinh sinh viên 22 hộ vay với số dư nợ 835 triệu đồng; Giải quyết việc làm 161 hộ vay với số dư nợ 8.920 triệu đồng; Hộ nghèo vay làm nhà ở 01 hộ với số dư nọ còn 20 triệu đồng; Cho vay nhà ở xã hội 01 hộ vay với số dư nợ 476 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân quận Dương Kinh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như kết quả thực hiện chỉ tiêu tín dụng chính sách xã hội năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023. đồng chí đề nghị lãnh đạo UBND phường tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, biểu dương, khen thưởng kịp thời điển hình tiên tiến sử dụng vốn vay có hiệu quả vươn lên thoát nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn nhất là ở các xã, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

             Đồng chí Nguyễn Văn Tiến- Quận ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân quận, trưởng đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại hội nghị

Cũng tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra, giám sát đã trực tiếp kiểm tra một số hộ nhận ủy thác, kiểm tra sổ sách ghi chép của tổ TK&VV tại phường để nắm tình hình thực tế việc triển khai thực hiện các chương trình cho vay của NHCSXH và lắng nghe ý kiến, phản ảnh của bà con nhân dân, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong việc quản lý và sử dụng vốn, nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi của các hộ vay, các Hội nhận ủy thác, các tổ TK&VV. Qua kiểm tra thực tế của các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các mô hình đã phát triển kinh tế gia đình của các hộ vay vốn đảm bảo, bền vững. Còn một số khó khăn vướng mắc đã nêu trong hội nghị, đồng chí Trưởng đoàn sẽ tiếp thu ý kiến và sẽ báo cáo lại Hội Đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội quận, thành phố quan tâm tháo gỡ, tiếp tục bổ sung nguồn vốn, tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, tổ trưởng tổ TK&VV tại phường./.

                                                                                                   Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Dương Kinh

  • Tin mới đăng