Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 27/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về tăng cường các biện pháp chỉ đạo diệt chuột và bệnh lùn sọc đen bảo vệ lúa mùa năm 2018

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 27/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về tăng cường các biện pháp chỉ đạo diệt chuột và bệnh lùn sọc đen bảo vệ lúa mùa năm 2018

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng