Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 06/8/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 06/8/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng