Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 08-9-2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu đục thân bảo vệ lúa Mùa năm 2015

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 08-9-2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu đục thân bảo vệ lúa Mùa năm 2015

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng