Chỉ thị số 03-CT/UBND, ngày 24/01/2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Chỉ thị số 03-CT/UBND, ngày 24/01/2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng