Câu lạc bộ Hội Nông dân quận Kiến An thăm mô hình phát triển kinh tế

Thực hiện chương trình hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất và xây dựng các mô hình nông nghiệp trong đô thị. Ngày 18/9/2019 Ban Thường vụ Hội Nông dân quận tổ chức đoàn cán bộ Hội đi thăm, học tập kinh nghiệm trồng Thanh Long tại xã Bát Trang, huyện An Lão Hải Phòng với 20 thành viên trong Câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh giỏi của quận.

Đoàn thăm mô hình trồng Thanh Long tại huyện An Lão

  (Tin, ảnh: Vân Anh, Chủ tịch HND quận Kiến An)

]]>

  • Tin mới đăng