Hội Nông dân xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Hội Nông dân xã Minh Tân, huyện kiến Thụy triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa, làm chuyển biến mạnh mẽ về

  • Tin mới đăng