Cán bộ, hội viên nông dân quận Kiến An tham gia ra quân huấn luyện năm 2023

Cán bộ, hội viên nông dân quận Kiến An tham gia ra quân huấn luyện năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Kiến An về việc tổ chức ra quân huấn luyện năm 2023, sáng ngày 01 tháng 3 năm 2023, tại sân vận động Trường Đại học Hải Phòng, Ban chỉ huy quân sự quận Kiến An tổ chức lễ phát động ra quân huấn luyện năm 2023.

Tham gia lễ phát động ra quân huấn luyện năm 2023 quận Kiến An có 20 khối với gần 700 người tham gia của các đơn vị thuộc khối đoàn thể, khối phường, khối trường học và khối lực lượng vũ trang. Riêng khối Hội Nông dân quận có 15 cán bộ hội viên tham gia cùng với khối Đoàn thể của quận. Hội Nông dân quận được Ban tổ chức đánh giá cao về ý thức trách nhiệm trong công tác luyện tập và thực hành. Thông qua buổi ra quân huấn luyện đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên trong các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cấp Hội nói riêng và quận Kiến An nói chung.

Đoàn Thị Mai Lan – Cán bộ Hội Nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng