Các cấp Hội Nông dân thành phố tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Làm đường giao thông nông thôn tại huyện An Dương

Hội Nông dân các cấp đã xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ ở huyện, xã như Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; phối hợp với công an, ngành y tế mở các lớp tập huấn phòng chống các tệ nạn và ma túy, mại dâm, các lớp bảo vệ môi trường nông thôn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bà mẹ và trẻ em; chỉ đạo Hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng các cuộc phát động như: tháng an toàn vệ sinh thực phẩm, tháng an toàn giao thông, hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới trong sạch hơn”, …Hội còn xây dựng Kế hoạch vận động và tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia tích cực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo các huyện, quận rà soát việc xét công nhận danh hiệu Nông dân SXKD giỏi các cấp. Qua đó hàng năm, tỷ lệ hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp bình quân đạt 62,3 % so với số hộ đăng ký. Mỗi năm Hội tương trợ, giúp đỡ trên 500 hộ nông dân thoát nghèo. Năm 2014 các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp hơn 421 triệu đồng xây, sửa 22 nhà tình nghĩa, tặng cho nông dân nghèo. Cùng với hoạt động đó, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền 78 buổi Luật giao thông đường bộ, ký cam kết thực hiện không có hội viên vi phạm Luật giao thông, ra mắt mô hình Câu lạc bộ ”Nông dân với an toàn giao thông”, “Tuyến đường nông dân tự quản”, tổng số trong năm qua toàn thành phố gắn biển thêm 49 “Tuyến đường nông dân tham gia quản lý”. Thời gian tới, Hội Nông thành phố tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội các cấp. Tích cực chỉ đạo vận động nông dân tham gia vào Hội, tập trung tuyên truyền vận động đến cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu bền vững; vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn – đặc biệt là đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội, qua đó góp phần chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Bài và ảnh: Nguyễn Mạnh Hùng – HNDTP
]]>

  • Tin mới đăng