Các cấp Hội Nông dân huyện Kiến Thụy đẩy mạnh các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy Kiến Thụy về xây dựng mô hình phân loại và xử lý rác thải đầu nguồn. Nhằm giảm thải lượng rác thải ra môi trường, hạn chế lượng rác thải chôn lấp, tái sử dụng nguồn rác thải hữu cơ vào sản xuất phân bón. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Kiến Thụy đã phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và ủ rác hữu cơ thành phân bón. Đồng thời, chỉ đạo các Chi hội Nông dân cơ sở xây dựng các mô hình phân loại và ủ rác thải hữu cơ tại nhà, bước đầu đã mang lại hiệu quả và được hội viên nông dân và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Các cấp Hội Nông dân huyện Kiến Thụy đẩy mạnh các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường

Qua các buổi tuyên truyền, hội viên nông dân đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống thông qua việc hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng 1 lần, cách phân loại rác và ủ rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình. Đây là vấn đề cấp bách và thiết thực để góp phần bảo vệ môi trường, giảm nguy cơ gây ô nhiễm và hạn chế tối đa các chất thải tồn đọng từ việc sinh hoạt và sản xuất. Hội viên đã nắm bắt cách phân loại rác vô cơ, rác hữu cơ, rác tái chế và kỹ thuật ủ rác hữu cơ thành phân bón. Đến nay, 18/18 xã, thị trấn đã tổ chức tập huấn và triển khai xây dựng các mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại nhà. Có thể nói, việc vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ tại nhà là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy trong việc bảo vệ môi trường và tận dụng rác thải hữu cơ thành phân bón sử dụng cho sản xuất nông nghiệp sạch và bền vững. Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền tập huấn và nhân rộng mô hình ủ rác hữu cơ thành phân bón phấn đấu đết hết năm 2022, 80% hội viên nông dân tham gia phân loại rác thải và ủ rác hữu cơ tại nhà./.

Phạm Thị Thủy – Hội Nông dân huyện Kiến Thụy

  • Tin mới đăng