Các cấp Hội Nông dân huyện Kiến Thụy chung tay vận động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy và Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, Hội Nông dân huyện đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn: Ban hành các văn bản chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, đồng thời kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân, nhân dân, các nhà hảo tâm và các hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống Covid -19, góp phần cùng thành phố và cả nước đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Đến nay, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã vận động được số tiền 16,8 triệu đồng chuyển về Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Hội Nông dân huyện ủng hộ quỹ phòng, chống Covid -19 huyện

Sự vào cuộc kịp thời của các cấp Hội Nông dân huyện đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm của Hội, đồng hành cùng hệ thống chính trị, cùng nhân dân cả nước trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19./.

Phạm Thuỷ, Hội Nông dân huyện

  • Tin mới đăng