Bầu bổ sung chức danh UVBTV, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hải Thành, quận Dương Kinh

Chiều ngày 31/8/2022, Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Hải Thành tổ chức Hội nghị kiện toàn để bầu bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch Hội Nông dân phường Hải Thành do đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân đương nhiệm chuyển sang vị trí công tác khác. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Dương Kinh; ông Phạm Văn Ánh, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường đến dự. Tại hội nghị này, các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Nông dân phường đã thống nhất giới thiệu ông Ngô Đức Hạnh, ủy viên BCH Hội Nông dân phường bầu bổ sung vào Uỷ viên Ban Thường vụ và bầu vào chức danh Chủ tịch Hội Nông dân phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

      Bầu bổ sung chức danh UVBTV, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hải Thành, quận Dương Kinh

Hội nghị đã tiến hành các bước bầu bổ sung căn cứ theo Hướng dẫn số 93-HD/HNDTW ngày 5/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội. Theo đó, ông Ngô Đức Hạnh được bầu bổ sung UV BTV và giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân phường Hải Thành khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu bầu đạt 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Dương Kinh đã ghi nhận về những đóng góp, những thành tích đã đạt được của Ban chấp hành Hội Nông dân phường trong thời gian qua dưới sự điều hành, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Khỏe – Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, đồng chí cũng chúc mừng đồng chí Ngô Đức Hạnh – UV BCH HND phường vừa được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ, và giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân phường Hải Thành khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí nhấn mạnh rằng “rất mong đồng chí Tân Chủ tịch bắt tay ngay vào công việc, học hỏi trau dồi kiến thức, điều hành chỉ đạo những nhiệm vụ to lớn trước mắt là đẩy mạnh kết quả phong trào và công tác Hội khi Đại hội cơ sở đang đến gần.

Hà Thị Hảo – Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Hải Thành

  • Tin mới đăng