Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân – Hội Nông dân Hải Phòng giải ngân 5 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ nông dân từ nguồn vốn đầu tư công năm 2022 của thành phố

Thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg, ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 190/KH-UBND, ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; căn cứ thực tiễn nhu cầu cấp thiết, chính đáng của hội viên, nông dân Hải Phòng và vai trò trách nhiệm cao của hệ thống Hội Nông dân thành phố; hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Quỹ Hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND) thành phố đã được ngân sách thành phố cấp bổ sung nguồn vốn năm 2022 với tổng số tiền 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng chẵn) từ nguồn thu tiền sử dụng đất của thành phố.

Đ/c Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực – Phó trưởng Ban điều hành Quỹ HTND thành phố; đ/c Ninh Văn Hùng, HUV, Chủ tịch HND huyện An Lão; đ/c Đào Đăng Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng tặng hoa và chúc mừng tổ hợp tác tại xã Chiến Thắng huyện An Lão

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố giao cho Ban Điều hành Quỹ HTND thành phố hướng dẫn Hội Nông dân các huyện, quận và cơ sở Hội tiến hành lựa chọn, xây dựng dự án, lập hồ sơ vay vốn theo đúng Hướng dẫn số 82-HD/HNDTW, ngày 22/12/2014 của Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương; sau đó tiến hành giải ngân 100% nguồn vốn, đảm bảo thời gian yêu cầu.

Đ/c Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực – Phó trưởng Ban điều hành Quỹ HTND thành phố tặng hoa chúc mừng Tổ hội nông dân nghề nghiệp tại phường Nam Hải, quận Hải An

Đến ngày 28/4/2022, Ban Điều hành Quỹ HTND Hội Nông dân thành phố đã kịp thời giải ngân xong 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) cho 10 dự án tại các cơ sở Hội thuộc Hội Nông dân 7 huyện và 02 quận, với 100 hộ hội viên nông dân tiêu biểu tham gia các dự án. Trong đó, có 2 dự án (20 hộ) ở lĩnh vực trồng trọt; 1 dự án (10 hộ) chăn nuôi gia cầm; 1 dự án (10 hộ) chế biến nước mắm; 6 dự án (60 hộ) nuôi trồng thủy sản.

Qua hoạt động giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND thành phố, Ban Điều hành Quỹ HTND thành phố đã cùng các cấp Hội Nông dân tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng 9 tổ hợp tác kinh tế và 01 Tổ Hội nông dân nghề nghiệp với nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh liên kết theo hướng chuỗi giá trị trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản… góp phần tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới./.

Nguyễn Ngọc Thoa – Ủy viên Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố

  • Tin mới đăng