Xã Kỳ Sơn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo và các hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử, Hội Nông dân xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo luật định. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong các hội nghị, các cuộc họp chi, tổ Hội, đồng thời vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia treo các băng zôn, pano để tuyên truyền, cổ động trực quan; tham gia tìm hiểu nghiên cứu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, quy định pháp luật liên quan…

Quang cảnh một cuộc họp tại cơ sở thôn 3 xã Kỳ Sơn, tuyên tuyền về cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Hội Nông dân xã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường đường, làng, ngõ xóm,  thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quang cảnh một buổi Hội viên nông dân tham gia dọn vệ sinh môi trường chào mừng bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, góp phần giúp nông dân, Nhân dân toàn xã nắm bắt được ý nghĩa sự kiện chính trị trọng đại của cuộc bầu cử; Nhân dân phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn và bầu ra những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các buổi tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên đại biểu HĐND, đồng thời, tham gia làm tốt công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn xã, để ngày 23/5/2021, cử tri cả nước tham gia cuộc bầu cử, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Nguyễn Minh Quyết – Chủ tịch Hội Nông dân xã Kỳ Sơn

  • Tin mới đăng