Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 59346
Khách trực tuyến : 13
Thành viên trực tuyến : 0
 
Hội thi "Tìm hiểu pháp luật" huyện Vĩnh Bảo năm 2014
Thời gian: 12/12/2014 - 09:00
Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân...
 

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG,

XÂY DỰNG HỘI NÔNG DÂN HẢI PHÒNG VỮNG MẠNH,

 GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÔNG CUỘC

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Văn bản Trung ương Hội
Hướng dẫn Số 952 - HD/HNDTW ngày 06 tháng 10 năm 2014 về Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương "Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV
- Căn cứ Kế hoạch số 913 - KH/HNDTW, ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV; Ban Tổ chức Trung ương Hội hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong chỉ đạo và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV..
Văn bản HND thành phố
Kế hoạch Số 49 - KH/HNDT ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Hội Nông dân thành phố về Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp Hội Nông dân thành phố 5 năm (2011 - 2015)
Thực hiện Kế hoạch số 913- KH/HNDTW, ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt nam về tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV; Kế hoạch số 4697/KH-UBND, ngày 01/7/2014 của UBND thành phố về việc tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố..
Một số hình ảnh Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động của Bản tin HND thành phố
10 ảnh
Hình ảnh về Đại hội đại biểu HND phường Lam Sơn (đơn vị Đại hội điểm của HND quận Kiến An)
13 ảnh
Một số hình ảnh HND thành phố thăm và làm làm việc tại HND tỉnh Sơn La (đơn vị kết nghĩa với HND thành phố HP) - năm 2011
5 ảnh
Hội nghị biểu dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - năm 2010