Hoạt động Hội
Trong 2 ngày, từ ngày 21-22/4/2016, tại Hải Phòng, Ban quản lý Dự án Quỹ toàn cầu vòng 9 phòng chống lao Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tổ phòng chống lao Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức lớp tập huấn về công tác phòng chống lao, cho 50 học viên là cán bộ thuộc Tổ phòng chống Lao HNDTP, các huyện, quận, và cơ sở Hội...
Khoa học kỹ thuật
Cải củ là loại rau thuộc họ thập tự, dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn, có thể trồng nhiều vụ trong năm...
Văn bản Hội
Ngày 23/5/2016, Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 723-KH/UBND về việc tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III”. Theo kế hoạch của Ban Tổ chức Hội thi và nhiệm vụ của các cấp Hội Nông dân trong phong trào tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh; Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, quận chủ động phối hợp với phòng Tư pháp và các ngành địa phương để tổ chức thành công Hội thi “Hòa giải viên giỏi năm 2016”..
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 59826
Khách trực tuyến : 10
Thành viên trực tuyến : 0