Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 59329
Khách trực tuyến : 144
Thành viên trực tuyến : 0
 
Hội viên nông dân thành phố tiếp nhận cơ chế hỗ trợ, phát tiển mô hình sản xuất thực hiện chủ đề năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố “Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng”
Thời gian: 26/11/2014 - 08:00
Ngày 08/3/2012 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2020; Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố “Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015”; Chương trình Phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố Hải Phòng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2020.
 

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG,

XÂY DỰNG HỘI NÔNG DÂN HẢI PHÒNG VỮNG MẠNH,

 GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÔNG CUỘC

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Văn bản Trung ương Hội
Hướng dẫn Số 952 - HD/HNDTW ngày 06 tháng 10 năm 2014 về Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương "Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV
- Căn cứ Kế hoạch số 913 - KH/HNDTW, ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV; Ban Tổ chức Trung ương Hội hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong chỉ đạo và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV..
Văn bản HND thành phố
Kế hoạch Số 49 - KH/HNDT ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Hội Nông dân thành phố về Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp Hội Nông dân thành phố 5 năm (2011 - 2015)
Thực hiện Kế hoạch số 913- KH/HNDTW, ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt nam về tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV; Kế hoạch số 4697/KH-UBND, ngày 01/7/2014 của UBND thành phố về việc tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố..
Một số hình ảnh Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động của Bản tin HND thành phố
10 ảnh
Hình ảnh về Đại hội đại biểu HND phường Lam Sơn (đơn vị Đại hội điểm của HND quận Kiến An)
13 ảnh
Một số hình ảnh HND thành phố thăm và làm làm việc tại HND tỉnh Sơn La (đơn vị kết nghĩa với HND thành phố HP) - năm 2011
5 ảnh
Hội nghị biểu dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - năm 2010