Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 59296
Khách trực tuyến : 55
Thành viên trực tuyến : 0
 
 

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG,

XÂY DỰNG HỘI NÔNG DÂN HẢI PHÒNG VỮNG MẠNH,

 GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÔNG CUỘC

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Văn bản Trung ương Hội
Hướng dẫn Số 952 - HD/HNDTW ngày 06 tháng 10 năm 2014 về Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương "Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV
- Căn cứ Kế hoạch số 913 - KH/HNDTW, ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV; Ban Tổ chức Trung ương Hội hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong chỉ đạo và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV..
Văn bản HND thành phố
Kế hoạch Số 49 - KH/HNDT ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Hội Nông dân thành phố về Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp Hội Nông dân thành phố 5 năm (2011 - 2015)
Thực hiện Kế hoạch số 913- KH/HNDTW, ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt nam về tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV; Kế hoạch số 4697/KH-UBND, ngày 01/7/2014 của UBND thành phố về việc tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố..
Một số hình ảnh Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động của Bản tin HND thành phố
10 ảnh
Hình ảnh về Đại hội đại biểu HND phường Lam Sơn (đơn vị Đại hội điểm của HND quận Kiến An)
13 ảnh
Một số hình ảnh HND thành phố thăm và làm làm việc tại HND tỉnh Sơn La (đơn vị kết nghĩa với HND thành phố HP) - năm 2011
5 ảnh
Hội nghị biểu dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - năm 2010

Tin mới
Heo nái nuôi con trên đệm lót sinh học
CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN TRONG VIỆC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ
Hướng dẫn Số 952 - HD/HNDTW ngày 06 tháng 10 năm 2014 về Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương "Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV
Hội Nông dân huyện An Lão Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội
Hội Nông dân các cấp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2014)
Kế hoạch Số 913 - KH/HNDTW ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV
Gương sáng làm giàu
Kiến An: chào mừng 84 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10/1930 – 14/10/2014 tại phường Ngọc Sơn
Quận Kiến An tổ chức Hội nghị chi Hội điểm
Hội Nông dân huyện Cát Hải tổ chức bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2014
Các đoàn thể đến chúc mừng Hội Nông dân thành phố nhân dịp kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2014)
Kế hoạch Số 49 - KH/HNDT ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Hội Nông dân thành phố về Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp Hội Nông dân thành phố 5 năm (2011 - 2015)
Hội Nông dân xã Quang Hưng- Huyện An Lão, tổ chức tiếp xúc kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và sơ kết đợt vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân năm 2014
KIẾN THỤY - KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Các cơ quan chúc mừng 84 năm thành lập Hội NDVN