Hoạt động Hội
Sáng ngày 08 tháng 4 năm 2015, Hội Nông dân xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”...
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 59506
Khách trực tuyến : 7
Thành viên trực tuyến : 0