Tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân về kỹ thuật làm đất, làm mạ, quản lý bệnh lùn sọc đen cho bà con Nông dân xã Phục Lễ, huyện thủy Nguyên, Hải Phòng

Chiều ngày 27/6/2022 Hội Nông dân xã Phục Lễ phối hợp với Phòng NN và PTNT, trạm khuyến nông huyện Thủy Nguyên, HTX NN xã Phục Lễ tổ chức lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về làm đất, làm mạ, quản lý bệnh lùn sọc đen cho bà con nông dân xã Phục Lễ.

Bà Nguyễn Thị Phượng – Trạm trưởng trạm khuyến Nông huyện triển khai kỹ thuật về làm đất, làm mạ, kỹ thuật quản lý bệnh lùn sọc đen cho bà con nông dân

Tham gia buổi tập huấn có 70 hội viên là nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. Tại buổi tập huấn các hội viên được nghe báo cáo viên Nguyễn Thị Phượng – Trạm trưởng trạm khuyến nông huyện triển khai các chuyên đề về cách làm dất, làm mạ, kỹ thuật quản lý bệnh lùn sọc đen.

Thông qua lớp tập huấn nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ để hội viên nông dân ứng dụng vào trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao./.

Bùi Thị Huyền – Chủ tịch HND xã Phục Lễ

  • Tin mới đăng