Công văn số 787/MTTQ-BTT, ngày 27/9/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về việc tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công văn số 787/MTTQ-BTT, ngày 27/9/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về việc tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng