Hội Nông dân thành phố tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở năm 2020

Nhằm tiếp tục nâng cao nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội trong hệ thống Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thành phố, sáng ngày 30/10/2020, Hội Nông dân thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2020. Tham dự có 250 đồng chí là Thường trực, cán bộ, công chức, viên chức Hội Nông dân thành phố, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách Hội Nông dân các cấp trong toàn thành phố.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát biểu khai giảng

 

Tại lớp bồi dưỡng công tác Hội lần này, các học viên được nghe đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Thường trực Hội Nông dân thành phố truyền đạt một số chuyên đề thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới như: chuyên đề Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng đảng, chính quyền, trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Vận động nông dân Việt Nam phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại; cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin phát triển nông nghiệp 4. Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 – 2020.

Đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng cũng là dịp để đội ngũ cán bộ Hội tại Hội Nông dân thành phố, các huyện, quận và cơ sở học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ Hội trong tình hình mới. Mỗi học viên sẽ có cách nhìn mới, thái độ tư duy mới trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương./.

Thu Hằng

  • Tin mới đăng
Công văn số 7645-CV/UBND, ngày 02/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Hướng dẫn số 10-HD/HNDT, ngày 26/11/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hướng dẫn quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp

Công văn số 39-CV/BTGTU, ngày 11/11/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Về việc sao gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen

Công văn số 939-CV/HNDT, ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Về việc tập trung sức người, sức của hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất

Quyết định số 3501/QĐ-UBND, ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo số 97-TB/BTGTU, ngày 15/10/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn số 898-CV/HNDT, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc tiếp tục tuyên truyền cao điểm sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 2066-CV/BTCTU, ngày 29/9/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy V/v thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm trước, trong, sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025

Số 230/KH-UBND, ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải phòng lần thứ ba, năm 2020-2021