Phát biểu của đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy khóa XVI thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhận nhiệm vụ trước Đại hội

 

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các vị khách quý!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới toàn thể các đồng chí đại biểu của Đại hội đã tin tưởng trao cho chúng tôi trọng trách tham gia cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ, trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, cá nhân tôi đã được tiếp tục giao trách nhiệm giữ chức vụ Bí thư Thành ủy. Cho phép tôi được gửi tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Trung ương Đảng và toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lời cảm ơn sâu sắc về sự tín nhiệm của các đồng chí dành cho cá nhân tôi.

Kính thưa các đồng chí !

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Chúng tôi nhận thức rằng, được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi mỗi cá nhân phải luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, nỗ lực, cố gắng phấn đấu cao độ để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố chúng ta bước vào một giai đoạn mới, với những định hướng phát triển mang ý nghĩa lịch sử. Vận hội luôn đi cùng với những khó khăn, thách thức đan xen. Trách nhiệm của chúng tôi là phải lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố nắm bắt, phát huy vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao nhất, tôi cùng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI xin hứa trước Đại hội, trước Đảng bộ và nhân dân thành phố: Tiếp tục đoàn kết, nhất trí, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, kế thừa những thành quả, những bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, năng động, sáng tạo để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển bứt phá, toàn diện, hoàn thành về cơ bản sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, cải thiện và nâng cao đáng kể đời sống của các tầng lớp Nhân dân thành phố; tạo cơ sở nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong những năm tiếp theo.

Kính thưa Đại hội!

Tại kỳ Đại hội lần này, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không tham gia tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XVI do đến tuổi được nghỉ công tác theo quy định. Đại hội ghi nhận, đánh giá rất cao và bảy tỏ lời cảm ơn sâu sắc về những cống hiến, những đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa và các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Thay mặt Đại hội, xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc; tiếp tục cống hiến trí tuệ và kinh nghiệm của mình cho sự phát triển chung của thành phố chúng ta!

Kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Xin trân trọng cảm ơn./.

  • Tin mới đăng
Thông báo số 97-TB/BTGTU, ngày 15/10/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn số 898-CV/HNDT, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc tiếp tục tuyên truyền cao điểm sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 2066-CV/BTCTU, ngày 29/9/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy V/v thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm trước, trong, sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025

Số 230/KH-UBND, ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Quyết định 2562/QĐ-UBND, ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Thêm 03 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào thành phố đi vào hoạt động từ 6h00 ngày 19/8/2020

Công văn số 825-CV/HNDT, ngày 18/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tăng cường công tác triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng chống dịch Covid - 19 đối với cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Phòng.

Chương trình hành động số 85-CTr/TU, ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai