Hội Nông dân xã Lưu Kiếm tổ chức kết nạp hội viên mới

Sáng ngày 10/10/2020, Hội Nông dân xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020). Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Mai Tiến Trung- Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuỷ Nguyên, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Lưu Kiếm, các đồng chí lãnh đạo Hội qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Huy Phương, Chủ tịch HND xã Lưu Kiếm trao thẻ hội viên mới cho hội viên nông dân

 

Sáng ngày 10/10/2020, Hội nông dân xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020). Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Mai Tiến Trung- Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuỷ Nguyên, các đồng chí lãnh đạo thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Lưu Kiếm, các đồng chí lãnh đạo Hội qua các thời kỳ.

Cùng với lịch sử xây dựng và phát triển 90 năm qua của Hội nông dân Việt Nam, tổ chức Hội Nông dân xã Lưu Kiếm không ngừng lớn mạnh cả về chất và lượng. Chất lượng hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng được nâng lên, tổ chức Hội và các chi hội xếp loại vững mạnh, không có chi, tổ hội yếu kém. Hội đã chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương tức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương, luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua yêu nước, trong đó chú trọng đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Trong thời gian tới với vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã tiếp tục chủ động, tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân chấp hành và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Hội Nông dân xã đã đề ra. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp những giải pháp tích cực, giúp hội viên nông dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và đời sống, xứng đáng với vị trí là cầu nối giữa Đảng với nông dân.

Nhân dịp này, Hội Nông dân xã đã kết nạp 22 hội viên mới vào tổ chức Hội./.

Nguyễn Huy Phương, Chủ tịch HND xã Lưu Kiếm

  • Tin mới đăng
Thông báo số 97-TB/BTGTU, ngày 15/10/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn số 898-CV/HNDT, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc tiếp tục tuyên truyền cao điểm sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 2066-CV/BTCTU, ngày 29/9/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy V/v thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm trước, trong, sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025

Số 230/KH-UBND, ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Quyết định 2562/QĐ-UBND, ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Thêm 03 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào thành phố đi vào hoạt động từ 6h00 ngày 19/8/2020

Công văn số 825-CV/HNDT, ngày 18/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tăng cường công tác triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng chống dịch Covid - 19 đối với cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Phòng.

Chương trình hành động số 85-CTr/TU, ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai