Huyện Thủy Nguyên truyền thông An toàn giao thông cho cán bộ, hội viên nông dân

Ngày 22/9/2020, Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên phối hợp với Ban Kinh tế – Xã hội, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật an toàn giao thông cho 300 cán bộ, hội viên nông dân của 02 xã An Lư, thị trấn Minh Đức, huyn Thy Nguyên.

Đại úy Nguyễn Đức Ninh – Đội tuyên truyền xử lý phòng CSHS Công an thành phố Truyền thông an toàn giao thông trong cộng đồng
nông dân tại xã An Lư

Tại hội nghị, Đại úy Nguyễn Đức Ninh đã tuyên truyền và hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc cho cán bộ hội viên nông dân về một số nội dung cơ bản quan trọng trong pháp luật về giao thông theo quy định hiện hành (quy tắc chung khi tham gia giao thông, điều kiện người lái xe khi tham gia giao thông, một số hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông…)

Với tình hình và diễn biến phức tạp về an toàn giao thông ở nước ta hiện nay, việc đổi mới, đa dạng hóa về nội dung, hình thức tuyên truyền và xây dựng các mô hình thiết thực, hiệu quả đã giúp giảm thiểu và đẩy lùi các vụ tai nạn giao thông. Qua đó, mỗi cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, ý thức, chủ động, tích cực thực hiện tốt Luật và văn bản quy phạm pháp luật về giao thông theo quy định hiện hành./.

                                                          Mạc Anh Tiến –cán bộ Hội Nông dân H.Thủy Nguyên

  • Tin mới đăng
Thông báo số 97-TB/BTGTU, ngày 15/10/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn số 898-CV/HNDT, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc tiếp tục tuyên truyền cao điểm sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 2066-CV/BTCTU, ngày 29/9/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy V/v thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm trước, trong, sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025

Số 230/KH-UBND, ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Quyết định 2562/QĐ-UBND, ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Thêm 03 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào thành phố đi vào hoạt động từ 6h00 ngày 19/8/2020

Công văn số 825-CV/HNDT, ngày 18/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tăng cường công tác triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng chống dịch Covid - 19 đối với cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Phòng.

Chương trình hành động số 85-CTr/TU, ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai