Hội Nông dân xã Liên Am phát động phong trào tổng dọn vệ sinh trên tuyến đường hoa do Hội Nông dân tự quản

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Sáng ngày 23/9/2020 Hội Nông dân xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo phối hợp với cấp ủy, chính quyền KDC quốc lộ 37, làng văn hóa Thượng Am tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh trên tuyến đường hoa quốc lộ 37. Trong đợt ra quân lần này, Hội Nông dân xã Liên Am có hơn 152 cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trong toàn xã tham gia dãy cỏ, phát quang và thu gom rác thải trên tuyến đường hoa với chiều dài hơn 1,1 km.

Cán bộ, hội viên nông dân xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo ra quân tổng dọn vệ sinh
trên tuyến đường hoa ven quốc lộ 37

Đây là một hoạt động có ý nghĩa tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân xã Liên Am trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng mô hình tuyến đường hoa nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Liên Am sẽ tiếp tục phát động cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân ra quân tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, góp phần vào xây dựng môi trường sống trên địa bàn xã ngày càng sạch đẹp hơn./.

Hải Đăng, Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo

  • Tin mới đăng
Thông báo số 97-TB/BTGTU, ngày 15/10/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn số 898-CV/HNDT, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc tiếp tục tuyên truyền cao điểm sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 2066-CV/BTCTU, ngày 29/9/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy V/v thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm trước, trong, sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025

Số 230/KH-UBND, ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Quyết định 2562/QĐ-UBND, ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Thêm 03 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào thành phố đi vào hoạt động từ 6h00 ngày 19/8/2020

Công văn số 825-CV/HNDT, ngày 18/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tăng cường công tác triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng chống dịch Covid - 19 đối với cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Phòng.

Chương trình hành động số 85-CTr/TU, ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai