Hội nghị thành lập tổ hợp tác và giải ngân nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân tại quận Dương Kinh

Chiều ngày 16/09/2020, tại Hội trường Quận ủy Dương Kinh, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân quận Dương Kinh cùng Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị thành lập và ra mắt tổ hợp tác kinh tế “Nuôi cá trắm thương phẩm” của Hội Nông dân phường Hòa Nghĩa và tổ hợp tác “Nuôi cá rô phi thương phẩm” của Hội Nông dân phường Hưng Đạo. Đồng thời giải ngân nguồn vốn vay Qũy Hỗ trợ nông dân nguồn Trung ương với số tiền là 600 triệu đồng cho 20 hộ hội viên nông dân trên địa bàn phường, mỗi hộ được vay với số tiền 30 triệu đồng với mức phí là 0.7%/tháng, thời gian là 02 năm để đầu tư dự án.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố tặng hoa tổ hợp tác “ Nuôi cá trắm thương phẩm” và giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân nguồn Trung ương.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố chúc mừng các thành viên trong tổ hợp tác kinh tế và đề nghị các hộ hội viên được vay vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình, qua đó, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 hiện nay đã tác động không nhỏ đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đề nghị Hội Nông dân quận, Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo Hội Nông dân phường phối hợp với các cơ quan chuyên môn giúp đỡ các hộ vay vốn về kỹ thuật để các hộ vay vốn có kinh tế ổn định, góp phần xây dựng kinh tế địa  phương ngày càng vững mạnh./.

Nguyễn Thị Thanh Tâm, HND quận Dương Kinh

  • Tin mới đăng
Thông báo số 97-TB/BTGTU, ngày 15/10/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn số 898-CV/HNDT, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc tiếp tục tuyên truyền cao điểm sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 2066-CV/BTCTU, ngày 29/9/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy V/v thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm trước, trong, sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025

Số 230/KH-UBND, ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Quyết định 2562/QĐ-UBND, ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Thêm 03 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào thành phố đi vào hoạt động từ 6h00 ngày 19/8/2020

Công văn số 825-CV/HNDT, ngày 18/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tăng cường công tác triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng chống dịch Covid - 19 đối với cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Phòng.

Chương trình hành động số 85-CTr/TU, ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai