Hội Nông dân phường Đằng Lâm tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/QU, ngày 31-7/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế.

Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân phường Đằng Lâm phát khẩu trang, tờ rơi và hướng dẫn hội viên cài ứng dụng Bluezone

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Sáng ngày 10/8/2020, Hội Nông dân phường Đằng Lâm phối hợp với UBMTTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội phường tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên và nhân dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19; phát 1.000 khẩu trang, 300 tờ rơi cho các tiểu thương tại chợ Đằng Lâm. Đồng thời hướng dẫn cán bộ, hội viên và nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Qua đó, góp phần chung tay cùng với cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19./.

Đồng Thị Thu Chung, Chủ tịch HND quận

  • Tin mới đăng
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Thêm 03 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào thành phố đi vào hoạt động từ 6h00 ngày 19/8/2020

Công văn số 825-CV/HNDT, ngày 18/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tăng cường công tác triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng chống dịch Covid - 19 đối với cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Phòng.

Chương trình hành động số 85-CTr/TU, ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên taiQuyết định số 205-QĐ/HNDT, ngày 03/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19

Từ 0h00’ ngày 6/8/2020: Xử phạt vi phạm hành chính đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Công văn số 812-CV/HNDT, ngày 05/8/2020 về việc tăng cường phòng chống dich Covid - 19vận động cán bộ, hội viên, nông dân cài đặt sử dụng Bluezone

Công văn số 806-CV/HNDT, ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về thực hiện Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19