Hội Nông dân thành phố Hải Phòng phối hợp với Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương tập huấn cho trên 220 cán bộ Hội Nông dân các cấp thành phố

Ngày 01/7/2020, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với 02 Ngân hàng (Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng nông nghiệp) cho cán bộ Hội thành phố, cấp huyện và cấp cơ sở. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương; đồng chí Đỗ Đức Hoà – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố và trên 220 đồng chí là cán bộ Hội Nông dân thành phố, Hội Nông dân các huyện, quận, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn thành phố.

Tại Hội nghị, các học viên đã được đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trực tiếp tập huấn về công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân;  giải pháp nâng cao chất lượng chương trình phối hợp với các ngân hàng. Bên cạnh đó, các học viên còn được đồng chí Nguyễn Doãn Hùng – Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương tập huấn về nghiệp vụ cho vay và thu nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân; đồng chí Phùng Minh Toàn – Phó trưởng Phòng Kế hoạch – nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Hải Phòng truyền đạt các nội dung về các chương trình chính sách cho vay vốn ưu đãi của ngân hàng, tình hình nợ đọng, nợ xấu, cách giải quyết xử lý.

Kết thúc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó trưởng Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đã đề nghị các đồng chí cán bộ cơ sở cần nắm vững các kiến thức đã được tập huấn, qua đó vận dụng vào thực tiễn nghiệp vụ, quản lý tài chính, điều hành Quỹ.

Trước đó, Đoàn công tác Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương đã kiểm tra thực tế mô hình vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương để xây dựng mô hình “Chăn nuôi gà thương phẩm”, tổng số tiền 1 tỷ đồng tại xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế do Đoàn công tác Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội đóng góp cho Hội Nông dân thành phố, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố nghiêm túc tiếp thu và có kế hoạch cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện tốt hơn nữa công tác hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân trong thời gian tới./.

 Mai Hương – BĐH Quỹ HTNDTP

 

  • Tin mới đăng
Chương trình hành động số 85-CTr/TU, ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên taiQuyết định số 205-QĐ/HNDT, ngày 03/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19

Từ 0h00’ ngày 6/8/2020: Xử phạt vi phạm hành chính đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Công văn số 812-CV/HNDT, ngày 05/8/2020 về việc tăng cường phòng chống dich Covid - 19vận động cán bộ, hội viên, nông dân cài đặt sử dụng Bluezone

Công văn số 806-CV/HNDT, ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về thực hiện Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Quyết tâm giữ vững mục tiêu không để dịch bệnh xâm nhập vào thành phố

Công văn số 777-CV/HNDT, ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng Quỹ đền ơn, đáp nghĩa" thành phố năm 2020

Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân tháng 5 năm 2020

Kế hoạch số 111-KH/HNDT, ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2020