Thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân thành phố Hải Phòng khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Chiều ngày 15/01/2020, Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức kỳ họp thứ IV bầu ủy viên Ủy ban kiểm tra, chức danh Chủ nhiệm UBKT Hội Nông dân thành phố, nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam, chủ tịch Hội Nông dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố. Sau khi chủ tọa kỳ họp thông qua Đề án nhân sự Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023, kỳ họp đã tuyệt đối tán thành. Với tinh thần đoàn kết, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ IV Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố đã hoàn thành các nội dung đề ra. Hội nghị đã bầu ủy viên Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân thành phố khóa IX gồm 07 đồng chí, bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra là đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân thành phố.

Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân thành phố, khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Hội nghị

Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân thành phố do Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố bầu ra, chịu sự lãnh đạo của Ban Chấp hành và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ cùng cấp, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chấp hành về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; Kiểm tra, giám sát cán bộ, hội viên và tổ chức Hội cấp dưới về việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện Nghị quyết, chủ trương, quy định của Hội; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội và Ủy Ban kiểm tra hội cấp dưới tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Hội./.

Bùi Thu Huyền, Ban Xây dựng Hội

]]>

  • Tin mới đăng
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Thêm 03 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào thành phố đi vào hoạt động từ 6h00 ngày 19/8/2020

Công văn số 825-CV/HNDT, ngày 18/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tăng cường công tác triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng chống dịch Covid - 19 đối với cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Phòng.

Chương trình hành động số 85-CTr/TU, ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên taiQuyết định số 205-QĐ/HNDT, ngày 03/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19

Từ 0h00’ ngày 6/8/2020: Xử phạt vi phạm hành chính đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Công văn số 812-CV/HNDT, ngày 05/8/2020 về việc tăng cường phòng chống dich Covid - 19vận động cán bộ, hội viên, nông dân cài đặt sử dụng Bluezone

Công văn số 806-CV/HNDT, ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về thực hiện Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19