Hội Nông dân quận Hải An công bố quyết định công tác cán bộ; tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ngày 26 tháng 12 năm 2019 Hội Nông dân quận đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải An khóa IV, nhiệm kỳ 2018-203; tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm năm 2020. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thoa- Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, đồng chí Phạm Thị Chuyên- UVBTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố tặng bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

Theo đó, đồng chí Đinh Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân  được bầu giữ vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải An, nhiệm kỳ 2018-2023.Năm 2019, Hội Nông dân quận Hải An đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm 2019. Ttổ chức có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nông dân vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Tổng số các nguồn vốn vay do Hội các cấp quản lý trên 28 tỷ đồng;thành lập 04 tổ hợp tác kinh tế; vận động tăng nguồn Qũy Hỗ trợ nông dân được 59,130 triệu đồng, đạt 137,5% KH thành phố giao. Duy trì hoạt động Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tại 6/6 phường. Xây nhà mái ấm nông dân cho hội viên nông dân nghèo tại phường Đông Hải 1 trị giá trên 80 triệu đồng (trong đó hội viên nông dân đóng góp 20 triệu). Kết nạp và phát triển 127 hội viên mới, đạt 110% kế hoạch, đưa tổng số hội viên nông dân quận lên 6.45 hội viên. Thành lập Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023, chỉ đạo tổ chức hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2019-2022.Tại hội nghị có 01 tập thể và 03 cá nhân được Hội Nông dân thành phố tặng bằng khen, Hội Nông dân quận tặng 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

Đồng chí Đồng Thu Chung, Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Antặng bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân quận cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố đánh giá cao kết quả đã đạt được trong năm 2019 của Hội Nông dân quận Hải An; đồng thời, yêu cầu Hội Nông dân quận tiếp tục tập trung xây dựng chương trình công tác năm 2020. Khắc phục mọi khó khăn, cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy và chính quyền bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân./.

(Đồng Thị Thu Chung, Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải An)

]]>

  • Tin mới đăng
Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân tháng 5 năm 2020

Kế hoạch số 111-KH/HNDT, ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2020

Công văn số 715-CV/HNDT, ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố ban hành Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020))

Kế hoạch số 106-KH/HNDT, ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về hoạt động của tiểu ban tuyên truyền - khánh tiết cấp thành phố kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)

Kế hoạch số 108-KH/HNDT, ngày 21/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về tổ chức hoạt động phong trào "Nông dân, ngư dân Hải Phòng tham gia bảo vệ môi trường biển" và xây dựng mô hình "Phân loại rác thải biển" tại Hội Nông dân các huyện, quận có biên giới biển và hải đảo

Kế hoạch số 99-KH/HNDT, ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ HNDTP tuyên truyền, vận động, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2020

Công văn số 708 -CV/HNDT, ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố phối hợp giám sát Nghị Quyết số 42 của Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo số 195-BC/HNDT, ngày 08/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Báo cáo định hướng phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã, giai đoạn 2011-2030 tại thành phố Hải Phòng

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1155/QĐ-CT ngày 6/5/2020 về việc công nhận 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (đợt 2)

Kế hoạch số 97-KH/HNDT, ngày 06/05/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 81-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ