Hội nghị tập huấn điều tra, thống kê và đánh giá thực trạng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về Nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030. Nhằm phục vụ cho công tác điều tra, ngày 15/11/2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ Hội Nông dân các cấp tham gia trực tiếp công tác điều tra, thống kê, đánh giáthực trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Qua buổi tập huấn, nhằm cung cấp cho các đồng chí trực tiếp điều tra thống kê những kiến thức cơ bản trongcác lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, để phục vụ công tác điều tra đạt hiệu quả cao./.

( Minh Nguyệt,Ban KT-XH, Hội Nông dân thành phố)

]]>

  • Tin mới đăng
Chương trình hành động số 85-CTr/TU, ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên taiQuyết định số 205-QĐ/HNDT, ngày 03/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19

Từ 0h00’ ngày 6/8/2020: Xử phạt vi phạm hành chính đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Công văn số 812-CV/HNDT, ngày 05/8/2020 về việc tăng cường phòng chống dich Covid - 19vận động cán bộ, hội viên, nông dân cài đặt sử dụng Bluezone

Công văn số 806-CV/HNDT, ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về thực hiện Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Quyết tâm giữ vững mục tiêu không để dịch bệnh xâm nhập vào thành phố

Công văn số 777-CV/HNDT, ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng Quỹ đền ơn, đáp nghĩa" thành phố năm 2020

Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân tháng 5 năm 2020

Kế hoạch số 111-KH/HNDT, ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2020