Nâng cao kiến thức phòng chống ma túy cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Kiến Thụy

Ngày 08/11/2019, Hội Nông dân huyện phối hợp với Công an huyện Kiến Thụy tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tác hại của ma túy cho 80 cán bộ, hội viên, nông dân của xã Minh Tân.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Công an huyện Kiến Thụy đã thông tin cho cán bộ, hội viên nông dân về tác hại của ma túy, cách thức nhận biết một số loại ma túy thông thường, dấu hiệu và nhận biết người nghiện ma túy, tác hại của ma túy đối với sức khỏe, con người; các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ma túy, tình huống xử lý khi bị các đối tượng dụ dỗ sử dụng ma túy và các biện pháp để phòng tránh cho bản thân và gia đình.Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò của tổ chức Hội trong công tác vận động, tuyên truyền để người dân hiểu biết trong công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy đối với cán bộ, hội viên nông dân

Thông qua Hội nghị tuyên truyền, giúp cán bộ, hội viên cách thức, biện pháp phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm, tác hại của ma tuý đối với cuộc sống con người, từ đó có các biện pháp phòng ngừa. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện và các xã tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.Đặc biệt, chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma tuý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

 (Nguyễn Minh Hải – CB Hội Nông dân huyện)

Bài viết mới nhất

Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU ngày 06/12/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và tổ chức đón Xuân Canh Tý – 2020

Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 18/11/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tổ chức đón Xuân Canh Tý – 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Công văn số 528-CV/HNDT ngày 10/12/2019, V/v tuyên truyền,triển khai Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 18/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc tổ chức đón Xuân Canh Tý – 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ngày 25/11/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019)

Công văn số 527 ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019)

Công văn số 396-CV/HNDT, ngày 16/9/2019 của BTV Hội Nông dân thành phố về tuyên truyền thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CPngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Hướng dẫn số 05-HD/HNDT,ngày 13/9/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phốTuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019)

Công điện số 05/CĐ-CT ngày 28/8/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc phòng chống bão số 4.

Công văn số 1446-CV/BTGTU, ngày 05/8/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy “về việc sao gửi đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng chống thiên tai 2018, nhiệm vụ 2019”

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (2/9/1969 - 2/9/2019)

Thời tiết nông vụ

0°C
Array
Friday
0°C
0°C
Friday
0°C
0°C
Friday
0°C
0°C

Thống kê truy cập