Nâng cao kiến thức phòng chống ma túy cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Kiến Thụy

Ngày 08/11/2019, Hội Nông dân huyện phối hợp với Công an huyện Kiến Thụy tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tác hại của ma túy cho 80 cán bộ, hội viên, nông dân của xã Minh Tân. Tại hội nghị, báo cáo viên của Công an huyện Kiến Thụy đã thông tin cho cán bộ, hội viên nông dân về tác hại của ma túy, cách thức nhận biết một số loại ma túy thông thường, dấu hiệu và nhận biết người nghiện ma túy, tác hại của ma túy đối với sức khỏe, con người; các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ma túy, tình huống xử lý khi bị các đối tượng dụ dỗ sử dụng ma túy và các biện pháp để phòng tránh cho bản thân và gia đình.Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò của tổ chức Hội trong công tác vận động, tuyên truyền để người dân hiểu biết trong công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy đối với cán bộ, hội viên nông dân

Thông qua Hội nghị tuyên truyền, giúp cán bộ, hội viên cách thức, biện pháp phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm, tác hại của ma tuý đối với cuộc sống con người, từ đó có các biện pháp phòng ngừa. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện và các xã tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.Đặc biệt, chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma tuý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

 (Nguyễn Minh Hải – CB Hội Nông dân huyện)

]]>

  • Tin mới đăng
Chương trình hành động số 85-CTr/TU, ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên taiQuyết định số 205-QĐ/HNDT, ngày 03/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19

Từ 0h00’ ngày 6/8/2020: Xử phạt vi phạm hành chính đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Công văn số 812-CV/HNDT, ngày 05/8/2020 về việc tăng cường phòng chống dich Covid - 19vận động cán bộ, hội viên, nông dân cài đặt sử dụng Bluezone

Công văn số 806-CV/HNDT, ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về thực hiện Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Quyết tâm giữ vững mục tiêu không để dịch bệnh xâm nhập vào thành phố

Công văn số 777-CV/HNDT, ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng Quỹ đền ơn, đáp nghĩa" thành phố năm 2020

Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân tháng 5 năm 2020

Kế hoạch số 111-KH/HNDT, ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2020