Nâng cao kiến thức phòng chống ma túy cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Kiến Thụy

Ngày 08/11/2019, Hội Nông dân huyện phối hợp với Công an huyện Kiến Thụy tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tác hại của ma túy cho 80 cán bộ, hội viên, nông dân của xã Minh Tân. Tại hội nghị, báo cáo viên của Công an huyện Kiến Thụy đã thông tin cho cán bộ, hội viên nông dân về tác hại của ma túy, cách thức nhận biết một số loại ma túy thông thường, dấu hiệu và nhận biết người nghiện ma túy, tác hại của ma túy đối với sức khỏe, con người; các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ma túy, tình huống xử lý khi bị các đối tượng dụ dỗ sử dụng ma túy và các biện pháp để phòng tránh cho bản thân và gia đình.Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò của tổ chức Hội trong công tác vận động, tuyên truyền để người dân hiểu biết trong công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy đối với cán bộ, hội viên nông dân

Thông qua Hội nghị tuyên truyền, giúp cán bộ, hội viên cách thức, biện pháp phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm, tác hại của ma tuý đối với cuộc sống con người, từ đó có các biện pháp phòng ngừa. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện và các xã tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.Đặc biệt, chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma tuý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

 (Nguyễn Minh Hải – CB Hội Nông dân huyện)

]]>

  • Tin mới đăng
Thông báo số 164-TB/UBND, ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Hội nghị phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới

Công văn số 1135-CV/HNDT, ngày 28/4/2021 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19

Quyết định số 261-QĐ/HNDT, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Hội thi V/v ban hành Quy chế chấm điểm các công trình, giải pháp Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ ba năm 2020-2021

Quyết định số 144/QĐ-UBND, ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố V/v công nhận sản phẩm OCOP thành phố Hải Phòng năm 2019

Văn bản số 610/TL-BTP, ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp về Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Số 609/KH-BTP, ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Công văn số 655/BTC, ngày 11/3/202021 của Bộ Tư pháp V/v phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Công văn số 1078-CV/HNDT, ngày 23/3/2021 V/v hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân

Hải Phòng thiết lập 03 địa điểm phong tỏa cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 1036-CV/HNDT, ngày 18/02/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19, bệnh cúm gia cầm trên địa bàn thành phố