Hội Nông dân xã Lê Lợi (An Dương) thành lập Tổ Hợp tác kinh tế “Trồng hoa, cây cảnh”

Sáng ngày 31/10/2019, Hội Nông dân xã Lê Lợi phối hợp với Ban Kinh tế – Xã hội, Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị thành lập Tổ hợp tác kinh tế “Trồng hoa, cây cảnh” và giải ngân Dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội ủy thác. Đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Thành phố dự và phát hiểu nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa của dự án, nhằm tạo điều kiện giúp các hộ có vốn đầu tư sản xuất , nâng cao thu nhập. Đồng thời yêu cầu các hộ tham gia dự án vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, trả phí đúng thời hạn, chấp hành nghiêm các quy định của hợp đồng vay vốn./.

 Ban Chủ nhiệm Tổ hợp tác kinh tế trồng hoa, cây cảnh tại xã Lê Lợi, huyện An Dương ra mắt tại Hội nghị

        

Cán bộ nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân trao kinh phí giải ngân dự án trồng hoa, cây cảnh tại xã Lê Lợi

(Tin, ảnh: Lê viết Thắng,Chủ tịch HND xã Lê Lợi)

]]>

  • Tin mới đăng
Kế hoạch số 111-KH/HNDT, ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2020

Công văn số 715-CV/HNDT, ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố ban hành Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020))

Kế hoạch số 106-KH/HNDT, ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về hoạt động của tiểu ban tuyên truyền - khánh tiết cấp thành phố kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)

Kế hoạch số 108-KH/HNDT, ngày 21/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về tổ chức hoạt động phong trào "Nông dân, ngư dân Hải Phòng tham gia bảo vệ môi trường biển" và xây dựng mô hình "Phân loại rác thải biển" tại Hội Nông dân các huyện, quận có biên giới biển và hải đảo

Kế hoạch số 99-KH/HNDT, ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ HNDTP tuyên truyền, vận động, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2020

Công văn số 708 -CV/HNDT, ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố phối hợp giám sát Nghị Quyết số 42 của Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo số 195-BC/HNDT, ngày 08/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Báo cáo định hướng phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã, giai đoạn 2011-2030 tại thành phố Hải Phòng

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1155/QĐ-CT ngày 6/5/2020 về việc công nhận 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (đợt 2)

Kế hoạch số 97-KH/HNDT, ngày 06/05/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 81-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 699-CV/HNDT, ngày 06/05/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Về việc tuyên truyền tham gia cuộc thi "Các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020"