Huyện Thủy Nguyên: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019

       Ngày 25, 26/9/2019, Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên phối hợp với Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019. Về dự có đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban Thành Hội; các đồng chí Thường trực Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố truyền đạt Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023;
Hướng dẫn thi hành điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi

Tham gia tập huấn 438 đồng chí cán bộ Hội là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng Hội Nông dân các xã, thị trấn được các đồng chí giảng viên quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi); quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân từ nay đến cuối năm 2019; vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở nắm bắt, tiếp thu kiến thức mới, nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội./.

       (Mạc Anh Tiến – Hội Nông dân H.Thủy Nguyên)

Bài viết mới nhất

Công văn số 396-CV/HNDT, ngày 16/9/2019 của BTV Hội Nông dân thành phố về tuyên truyền thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CPngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Hướng dẫn số 05-HD/HNDT,ngày 13/9/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phốTuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019)

Công điện số 05/CĐ-CT ngày 28/8/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc phòng chống bão số 4.

Công văn số 1446-CV/BTGTU, ngày 05/8/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy “về việc sao gửi đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng chống thiên tai 2018, nhiệm vụ 2019”

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (2/9/1969 - 2/9/2019)

Công điện số 04/CĐ-CT, ngày 31/7/2019 của UBND thành phố và Công văn số 338 - CV/HNDT, ngày 01/8/2019 của BTV Hội Nông dân thành phố Hải Phòng về việc phòng chống cơn bão số 3/2019

Công văn Số 319- CV/HNDT ngày 19/7/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)

Thực hiện Công văn số 950-CV/TU, ngày 03/7/2019 của Thành ủy Hải Phòng về việc tăng cường chỉ đạo chủ động phòng, chống cơn bão số 2; Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố ban hành công văn hướng dẫn phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 2 năm 2019

Công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố xin đăng tải toàn văn bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Thời tiết nông vụ

0°C
Array
Saturday
0°C
0°C
Saturday
0°C
0°C
Saturday
0°C
0°C

Thống kê truy cập