Hội Nông dân quận Hải An: Tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, hội viên nông dân

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và phòng Y tế quận trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 2015 – 2020, ngày 27/9/2019  Hội Nông dân quận phối hợp với Phòng Y tế, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Hải phòng tổ chức hội nghị truyền thông,tuyên truyền về An toàn thực phẩm cho cán bộ hội viên nông dân quận Hải An. Đến dự hội nghị; đồng chí Bạch Thị Thu Hà – Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cán bộ Hội Nông dân thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể chính trị xã hội quận, Phòng Y tế quận, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các phường và 150 hội viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Vân Chi – Phó phòng công tác thanh tra, đồng chí Nguyễn Thị Bích Diệp – Phó phòng hành chính tổng hợp Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tuyên truyền Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày  02/02/ 2018 của Chính phủ, Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;  Nghị định 115/2018/NĐ – CP quy định xử phạt hành chính về An toàn thực phẩm và giải đáp các thắc mắc của hội viên về vệ sinh An toàn thực phẩm. Thông qua hội nghị giúp cho hội viên nhận thức được Vệ sinh An toàn thực phẩm có vai trò quan trọng trong chiến lược bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, giảm thiểu bệnh tật, tăng cường khả năng và năng suất lao động, góp phần phát triển xã hội.

(Đồng Thị Thu Chung, Chủ tịch HND quận Hải An)

Bài viết mới nhất

Công văn số 396-CV/HNDT, ngày 16/9/2019 của BTV Hội Nông dân thành phố về tuyên truyền thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CPngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Hướng dẫn số 05-HD/HNDT,ngày 13/9/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phốTuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019)

Công điện số 05/CĐ-CT ngày 28/8/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc phòng chống bão số 4.

Công văn số 1446-CV/BTGTU, ngày 05/8/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy “về việc sao gửi đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng chống thiên tai 2018, nhiệm vụ 2019”

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (2/9/1969 - 2/9/2019)

Công điện số 04/CĐ-CT, ngày 31/7/2019 của UBND thành phố và Công văn số 338 - CV/HNDT, ngày 01/8/2019 của BTV Hội Nông dân thành phố Hải Phòng về việc phòng chống cơn bão số 3/2019

Công văn Số 319- CV/HNDT ngày 19/7/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)

Thực hiện Công văn số 950-CV/TU, ngày 03/7/2019 của Thành ủy Hải Phòng về việc tăng cường chỉ đạo chủ động phòng, chống cơn bão số 2; Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố ban hành công văn hướng dẫn phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 2 năm 2019

Công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố xin đăng tải toàn văn bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Thời tiết nông vụ

0°C
Array
Saturday
0°C
0°C
Saturday
0°C
0°C
Saturday
0°C
0°C

Thống kê truy cập