Hội Nông dân quận Hải An: Tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, hội viên nông dân

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và phòng Y tế quận trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 2015 – 2020, ngày 27/9/2019  Hội Nông dân quận phối hợp với Phòng Y tế, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Hải phòng tổ chức hội nghị truyền thông,tuyên truyền về An toàn thực phẩm cho cán bộ hội viên nông dân quận Hải An. Đến dự hội nghị; đồng chí Bạch Thị Thu Hà – Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cán bộ Hội Nông dân thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể chính trị xã hội quận, Phòng Y tế quận, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các phường và 150 hội viên. Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Vân Chi – Phó phòng công tác thanh tra, đồng chí Nguyễn Thị Bích Diệp – Phó phòng hành chính tổng hợp Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tuyên truyền Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày  02/02/ 2018 của Chính phủ, Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;  Nghị định 115/2018/NĐ – CP quy định xử phạt hành chính về An toàn thực phẩm và giải đáp các thắc mắc của hội viên về vệ sinh An toàn thực phẩm. Thông qua hội nghị giúp cho hội viên nhận thức được Vệ sinh An toàn thực phẩm có vai trò quan trọng trong chiến lược bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, giảm thiểu bệnh tật, tăng cường khả năng và năng suất lao động, góp phần phát triển xã hội.

(Đồng Thị Thu Chung, Chủ tịch HND quận Hải An)

]]>

  • Tin mới đăng
Kế hoạch số 111-KH/HNDT, ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2020

Công văn số 715-CV/HNDT, ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố ban hành Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020))

Kế hoạch số 106-KH/HNDT, ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về hoạt động của tiểu ban tuyên truyền - khánh tiết cấp thành phố kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)

Kế hoạch số 108-KH/HNDT, ngày 21/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về tổ chức hoạt động phong trào "Nông dân, ngư dân Hải Phòng tham gia bảo vệ môi trường biển" và xây dựng mô hình "Phân loại rác thải biển" tại Hội Nông dân các huyện, quận có biên giới biển và hải đảo

Kế hoạch số 99-KH/HNDT, ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ HNDTP tuyên truyền, vận động, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2020

Công văn số 708 -CV/HNDT, ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố phối hợp giám sát Nghị Quyết số 42 của Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo số 195-BC/HNDT, ngày 08/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Báo cáo định hướng phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã, giai đoạn 2011-2030 tại thành phố Hải Phòng

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1155/QĐ-CT ngày 6/5/2020 về việc công nhận 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (đợt 2)

Kế hoạch số 97-KH/HNDT, ngày 06/05/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 81-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 699-CV/HNDT, ngày 06/05/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Về việc tuyên truyền tham gia cuộc thi "Các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020"