Hội Nông dân huyện An Lão: Nâng cao kiến thức bảo vệ trẻ em cho cán bộ, hội viên nông dân

Sáng ngày 26/9/2019, tại xã Tân Viên, Hội Nông dân huyện phối hợp với với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em cho 270 hội viên nông dân của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị tập huấn Nâng cao kiến thức bảo vệ trẻ em cho cán bộ, hội viên nông dân tại huyện An Lão

Đây là việc làm rất có ý nghĩa, thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền kiến thức về Luật trẻ em đến cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện, đồng thời những đại biểu được tập huấn sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong việc chăm sóc bảo vệ trẻ em tại các đơn vị./.

                                                    (Tin: Lê Thị Băng, Phó Chủ tịch – Hội Nông dân huyện An Lão)

]]>

  • Tin mới đăng
Kế hoạch số 111-KH/HNDT, ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2020

Công văn số 715-CV/HNDT, ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố ban hành Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020))

Kế hoạch số 106-KH/HNDT, ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về hoạt động của tiểu ban tuyên truyền - khánh tiết cấp thành phố kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)

Kế hoạch số 108-KH/HNDT, ngày 21/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về tổ chức hoạt động phong trào "Nông dân, ngư dân Hải Phòng tham gia bảo vệ môi trường biển" và xây dựng mô hình "Phân loại rác thải biển" tại Hội Nông dân các huyện, quận có biên giới biển và hải đảo

Kế hoạch số 99-KH/HNDT, ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ HNDTP tuyên truyền, vận động, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2020

Công văn số 708 -CV/HNDT, ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố phối hợp giám sát Nghị Quyết số 42 của Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo số 195-BC/HNDT, ngày 08/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Báo cáo định hướng phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã, giai đoạn 2011-2030 tại thành phố Hải Phòng

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1155/QĐ-CT ngày 6/5/2020 về việc công nhận 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (đợt 2)

Kế hoạch số 97-KH/HNDT, ngày 06/05/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 81-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 699-CV/HNDT, ngày 06/05/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Về việc tuyên truyền tham gia cuộc thi "Các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020"