Hội Nông dân thành phố: Tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Sáng nay, 05/8/2019, Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)  về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Hội.

Hội nghị quán triệt Chương trình hành động của Thành ủy do đồng chí Đỗ Đức Hòa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng trù trì.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) tại Hội Nông dân thành phố

 

Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố quán triệt Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra 15 nhiệm vụ và chỉ tiêu có tính khả thi cao, gắn việc thực hiện Nghị quyết với các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, các cấp ủy của Đảng bộ thành phố. Cụ thể, đến năm 2025 tỷ trọng đóng góp vào tổng sản phẩm (GDP) cả nước đạt khoảng 6,4%; tỷ trọng đóng góp vào GDP của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là 23,7%; tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2019 – 2025 tối thiểu là 16%. GRDP bình quân/người đạt 14.740 USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 180 – 190 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 75 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025 đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng nền hành chính thông thoáng, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, có ý nghĩa chiến lược. Cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại, trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025; tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt 41,9%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 36,4%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giai đoạn từ 2021 – 2025 tăng bình quân trên 23%/năm…Về phát triển dịch vụ, trọng tâm là cảng biển và logistic, du lịch. Đến năm 2025, đầu tư xây dựng 1-3 khu dịch vụ logistics cấp quốc gia, tăng trưởng dịch vụ logistics đạt khoảng 30 – 35%/năm. Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao…Bên cạnh đó, phát triển mạnh các thành phần kinh tế để tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho giáo dục và đào tạo theo hướng đồng bộ và hiện đại; xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học – công nghệ biển của cả nước. Gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ chủ quyền quốc gia, bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; đồng chí Hoàng Văn Tường đề nghị nội dung học tập quán triệt tập trung làm rõ và thống nhất các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là ở các lĩnh vực đột phá được nêu trong Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy. Trên cơ sở học tập, quán triệt, các Ban chuyên môn và Văn phòng cơ quan Hội Nông dân thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề án thực hiện Nghị quyết với 5 tiêu chí cụ thể: rõ từng việc, rõ chỉ tiêu, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và rõ lộ trình. Thể chế hóa, đưa Chương trình hành động 76-CTr/TU và Nghị quyết đi vào thực tiễn, tạo những bước phát triển toàn diện, bứt phá của thành phố theo đúng quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết.Đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thành phố thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa; sản xuất nông nghiệp tập trung, hiện đại theo xu hướng 4.0 hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hòa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, người lao động tích cực học tập, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, phù hợp với nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Đồng thời nhấn mạnh Hội Nông dân thành phố sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, và Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; đề ra những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, trách nhiệm rõ ràng, quyết tâm hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; triển khai gắn liền với các phong trào do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động./.

(Tin, ảnh: Phạm Trà-HNDTP)

Bài viết mới nhất

Công điện số 04/CĐ-CT, ngày 31/7/2019 của UBND thành phố và Công văn số 338 - CV/HNDT, ngày 01/8/2019 của BTV Hội Nông dân thành phố Hải Phòng về việc phòng chống cơn bão số 3/2019

Công văn Số 319- CV/HNDT ngày 19/7/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)

Thực hiện Công văn số 950-CV/TU, ngày 03/7/2019 của Thành ủy Hải Phòng về việc tăng cường chỉ đạo chủ động phòng, chống cơn bão số 2; Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố ban hành công văn hướng dẫn phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 2 năm 2019

Công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố xin đăng tải toàn văn bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Công điện số 02/CĐ-CT ngày 10/6/2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Hướng dẫn số 3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Thông tri số 28-TT/TU ngày 23/5/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch TLCP

Tuyên truyền, xử lý tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan bệnh dịch

Thời tiết nông vụ

Hải Phòng

27°C
Clear
Tuesday
33°C
28°C
Wednesday
33°C
27°C
Thursday
28°C
26°C

Thống kê truy cập