Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện An Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong hai ngày 16 và 17/5/2023, với tinh thần  “Đoàn kết – Dân chủ – Trí tuệ – Đổi mới” nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội Nông dân huyện An Dương đã long trọng tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Quang Tường – Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang – Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện  ủy các đồng chí lãnh đạo Thường trực Hội Nông dân thành phố, các Ban, Văn phòng và đơn vị thuộc Hội Nông dân thành phố; Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các phòng, ban ngành huyện và xã, thị trấn; các đại biểu khách quý và 189 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 19.700 hội viên toàn huyện đã về dự.

Đồng chí Trần Quang Tường – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố tặng cờ “Đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023” cho Hội Nông dân huyện An Dương

Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ và nhất trí thông qua Báo cáo của Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khoá X với phương châm “Xây dựng tổ chức Hội Nông dân huyện An Dương vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, góp phần chuyển đổi và xây dựng đơn vị hành chính quận văn minh hiện đại“. Đánh giá đúng kết quả công tác Hội và phong trào nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023; nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X, chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục, những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Hội và thông qua Nghị quyết thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội khoá XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 14 nhóm chỉ tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết. Tham gia ý kiến bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ X; tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa XI gồm 21 đồng chí tiêu biểu cho hơn 19.000 hội viên nông dân, đảm bảo các độ tuổi, cơ cấu nữ, cán bộ trẻ, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội giao phó. Ban Chấp hành Hội khoá XI sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao tư tưởng, trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng tự học tập, tự giác vận dụng thực tiễn, tích lũy kỹ năng công tác vận động nông dân thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được Đại hội quyết định.

Tại Đại hội đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân thành phố và đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã phát biểu ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả hoạt động đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đồng thời định hướng và giao nhiệm vụ cho Đại hội một số hoạt động trọng tâm để Hội Nông dân huyện bổ sung vào phương hướng nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, Hội Nông dân huyện phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Dương thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chuyển đổi và xây dựng huyện An Dương văn minh, hiện đại./.

Đỗ Thế Anh – Chủ tịch Hội Nông dân huyện An Dương

  • Tin mới đăng